קרן בן ששון, הוקמה מכח את צוואת המנוח יצחק כרים בן ששון ז"ל.

בצוואתו, הקדיש המנוח יצחק כרים בן ששון ז"ל את כל רכושו לצורך הקמת קרן על שמו,
אשר תאפשר חלוקת מלגות לסטודנטים.

"קרן בן ששון" הוקמה ומנוהלת ע"י עו"ד אופיר רחבי. המשמש כמנהל העיזבון.

המנוח יצחק כרים בן ששון ז"ל, הורה בצוואתו כי המלגות יחולקו לסטודנטים.

מטרתה ותפקידה של "קרן בן ששון" היא להעניק מלגות לימודים למועמדים שימצאו מתאימים לכך
ע"י הועדה הממיינת מטעם הקרן, לפי רצון המנוח יצחק כרים בן ששון, לדאוג כי הסטודנטים אכן יעמדו בדרישות
מטעם הקרן במלואן לאורך כל תקופת הסיוע של הקרן.

"קרן בן ששון" הוקמה לאחר קביעת מדדים התואמים את רוחו וכוונתו של המנוח יצחק כרים בן ששון ז"ל.

הטיפול בבקשת המלגה, החל משלב הפניה, הרישום, המיון ובחירת המועמדים הסופיים
וכן המשך המעקב והטיפול במקבלי המלגה במשך שנות זכאותם למלגה, נעשה באמצעות אתר זה בלבד, בהתאם לקריטריונים אשר הוגדרו ע"י "קרן בן ששון".

אודות הקרן

ההרשמה לשנת המלגות 2019 הסתיימה.
אנו מאחלים לכל הסטודנטים 

 

בהצלחה!!