הזכאים למלגה, מתבקשים לתרום מזמנם לקהילה, במהלך השנה.או להגיע במשך  מספר שעות התרומה לקהילה מתבצעת במסגרת הנחיות הקרן.
  • האמור לעיל הינו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומופנה באופן שווה לנשים וגברים כאחד.
     
  • אין בהגשת בקשה לקבלת מלגה ו/או הצגת מסמכים, בכדי לחייב הקרן להעניק מלגה.
     
  • בכל מקרה, לא יפורטו סיבות אישור ו/או דחיית מועמד. התשובה תינתן בצורה של אישור או דחיית הבקשה בלבד.

תרומה לקהילה