לתשומת לבכם! 
 
סטודנט/ית יקר/ה,
 
בסוף תהליך מילוי הטפסים תצטרכו לצרף את המסמכים הבאים/הרלוונטים.
 
אנא הכינו את המסמכים מראש:
  • אישור מקום מגורים (שכירות (הסכם), בעל דירה (נסח טאבו))
  • דפי חשבון מהבנק 4 חודשים אחרונים
  • אישור מהבנק על גובה חסכונות
  • אישור לימודים חתום על ידי המוסד
  • אישור על גובה שכר הלימוד
  • צילום תעודת זהות
  • אישור רכב בבעלותך
  • קורות חיים
  • 3 תלושי שכר אחרונים
בהצלחה!