"קרן ע"ש יצחק בן ששון כרים ז"ל", הוקמה מכח את צוואת המנוח יצחק כרים בן ששון ז"ל. 
בצוואתו, הקדיש המנוח, יצחק כרים בן ששון ז"ל, את כל רכושו לצורך הקמת קרן על שמו,
אשר תאפשר חלוקת מלגות לסטודנטים.

"קרן ע"ש יצחק בן ששון כרים ז"ל" הוקמה ומנוהלת ע"י עו"ד אופיר רחבי, המשמש כמנהל העיזבון.

מטרתה ותפקידה של "קרן ע"ש יצחק בן ששון כרים ז"ל" היא להעניק מלגות לימודים למועמדים
שימצאו מתאימים לכך ע"י הועדה הממיינת מטעם הקרן, לפי רצונו של המנוח יצחק כרים בן ששון,
לדאוג כי הסטודנטים אכן יעמדו בדרישות מטעם הקרן במלואן לאורך כל תקופת הסיוע של הקרן.

המלגות יחולקו לסטודנטים הלומדים לתואר אקדמאי באוניברסיטה בלבד.

"קרן ע"ש יצחק בן ששון כרים ז"ל" הוקמה לאחר קביעת מדדים התואמים את רוחו וכוונתו של המנוח יצחק כרים בן ששון ז"ל.

הטיפול בבקשת המלגה, החל משלב הפניה, הרישום, המיון ובחירת המועמדים הסופיים וכן המשך המעקב והטיפול במקבלי המלגה
במשך שנות זכאותם למלגה, נעשה באמצעות אתר זה בלבד, בהתאם לקריטריונים אשר הוגדרו ע"י "קרן ע"ש יצחק בן ששון כרים ז"ל.

אודות הקרן

ההרשמה לשנת המלגות 2023 החלה. המלגות יחולקו לסטודנטים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה בלבד.

 

הזכאים למלגה, מתבקשים לתרום מזמנם לקהילה, במהלך השנה.או להגיע במשך  מספר שעות התרומה לקהילה מתבצעת במסגרת הנחיות הקרן.
  • האמור לעיל הינו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומופנה באופן שווה לנשים וגברים כאחד.
     
  • אין בהגשת בקשה לקבלת מלגה ו/או הצגת מסמכים, בכדי לחייב הקרן להעניק מלגה.
     
  • בכל מקרה, לא יפורטו סיבות אישור ו/או דחיית מועמד. התשובה תינתן בצורה של אישור או דחיית הבקשה בלבד.

תרומה לקהילה: